Kidstennis

KidsTennis is het opleidingsconcept van TENNIS VLAANDEREN voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Hierin leert het kind, door het volgen van een logisch opgebouwd programma, op een leuke en kwalitatieve manier tennissen.

KidsTennis bestaat uit 4 kleuren. Dit zijn 4 vaardigheidsniveaus: Blauw, Rood, Oranje en Groen. Voorafgaand is er ook een niveau Wit.

Wit    

Klein begonnen, groot gewonnen! In deze kleur is het kind meestal tussen 4 en 5 jaar oud. In de 'Witte' lesjes wordt de algemene motorische vorming gestimuleerd en wordt er geoefend op vaardigheden die nodig zijn in het tennis. Een goede motorische vorming is immers de basis voor een goede coördinatie en het startpunt voor het aanleren van de verschillende technieken. Het 'witte' spelertje is de toekomstige 'blauwe' speler. Een kind dat 'Wit' gevolgd heeft, zal sneller en efficiënter leren tennissen.

Vanaf Blauw wordt er vooral tennisspecifiek gewerkt. Als de techniek in deze kleur voldoende wordt beheerst, kan er overgestapt worden naar een volgende kleur. Aan elke kleur is er een terreingrootte (en aangepaste bal) verbonden. Alhoewel dit niet strikt is. Een kind kan immers trager vorderen. Hij of zij zal langer in een bepaalde kleur blijven oefenen terwijl de terreingrootte wel wordt aangepast.

 

De verschillende terreingroottes:

Hieronder geven we een beknopte beschrijving van de verschillende kleuren: blauw-rood-oranje-groen

Blauw     

In deze kleur is het kind meestal tussen 5 en 7 jaar oud. In een eerste fase leren de kinderen de bal tikken; in een tweede fase, vanuit aandachtshouding, het instappen naar de bal en het uitzwaaien. Ook gaat veel aandacht naar het oefenen van coördinatie. Er wordt getennist met een mousse bal of een foambal op een klein terreintje (de helft van het rode terrein).

 

Rood        

In deze kleur is het kind meestal tussen 7 en 9 jaar oud. De bewegingen worden hier al wat ruimer. De aandachtshouding, het wegdraaien van het lichaam met een korte rechtstreekse voorbereiding en het uitzwaaien zijn de basisaccenten van dit niveau. Ook hier wordt er nog gespeeld met een mousse bal of een foambal. En coördinatie blijft een belangrijk element.

 

Oranje      

In deze kleur is het kind meestal tussen 9 en 10 jaar oud. Aandachtshouding, verplaatsing naar de bal, voorbereiding met een lus, uitzwaai en herplaatsing zijn hier de belangrijkste accenten. Het kind leert hier het punt starten met een bovenhandse opslag. Ook tactische accenten komen aan bod. Er wordt gespeeld met een softbal op een midi-terrein (18m).

 

Groen     

In deze kleur is het kind meestal tussen 10 en 11 jaar oud. De tactiek en de slagen worden hier nog verder uitgebreid en geperfectioneerd. Er wordt gespeeld op een 21-meter terrein met een overgangsbal. Groen is de laatste kleur in KidsTennis, het kind is nu klaar voor het 'grote' tennis... Geel.

 

 

vr, 11/30/2018 - 20:37