onze geschiedenis

 

De geschiedenis van 65 jaar K.T.C.M.

Op 30 maart 1949 werd Meulenberg Tennis Club opgericht door kaderleden van de steenkoolmijn in Houthalen. De club telde aanvankelijk 23 leden en startte haar activiteiten op twee terreinen in gemalen baksteen met een chalet. Op 7 april 1949 vroeg de club haar aansluiting bij de ‘Fédération Royale Belge de Lawn-tennis’.  De eerste statuten van de vereniging vermelden onder meer ‘(…)5. Après les heures normales de bureau, les membres du personnel des Charbonnages de Houthalen, régulièrement inscrites au club, ont la priorité sur les autres membres du club, pour l’occupation des courts. (…). 7. La tenue blanche est de rigueur, toutefois, les teintes claires sant tolérées, sauf en compétitions officielles. 8. Les balles sont fournies par le club et seront comptées après chaque set.(…)’.

Albert Van Damme werd tot eerste voorzitter verkozen. De heer Robert Deltenre werd aangesteld als erevoorzitter. In 1960 telde de club honderdvijftig leden. In 1965 nam Albert Soogen het voorzitterschap over. De binding met de mijn werd kleiner. De weg lag open voor een groter en meer heterogeen publiek.

In 1965 werd de eerste huurovereenkomst afgesloten tussen de club en de NV Kolenmijnen van Zolder. In 1969, bij de viering van het twintigjarig bestaan, was de kaap van de 200 leden bijna bereikt. In 1973 kocht de club de gronden en de installaties aan voor 550.000 bfr. Hiervan werd 450.000 bfr. voorgeschoten door de leden. In het zelfde jaar werden de spelers Ronny Smolders (B-2/6) en Johan Demuynck (B-0) geselecteerd voor internationale tornooien.  Ronny Smolders zou in 1979 de eerste Limburgse A-speler worden.

Voorzitter Van Damme werd in 1981 opgevolgd door Fons Vanheel. Tijdens het voorzitterschap van Fons Vanheel werden de installaties uitgebreid van 6 naar 10 pleinen; pleinen 1 en 2 werden uitgerust met verlichting.  Vanaf 1985 richtte de club het jeugdtornooi de Schaal van Heel in. In 1993 werd de Schaal van Heel opgenomen in het Jeugdsterrencircuit van het Belang van Limburg. Inmiddels richt de club elk jaar een REEKS 1-jeugdtornooi in.

Op 19/11/1988 gaf Fons Vanheel de voorzittershamer door aan Richard Humblet. In 1994 verkocht het bestuur de clubinstallaties aan de gemeente Houthalen-Helchteren die op haar beurt een 50-jarig erfpachtrecht verleende aan de club. In het najaar van 1994 werd de tennishal gebouwd. Drie jaar later volgden de kleedkamers en de vergaderzaal. Op 9 mei 1998 werd de derde en laatste bouwfase afgesloten met de inhuldiging van het nieuwe cafetaria samen met de nieuwe pleinen 6 en 7.

In 1999 vierde de club haar vijftigjarig bestaan met een groots feest met tal van genodigden in de tennishal. De club verkreeg de eervolle benaming Koninklijke Tennisclub Meulenberg.

Vanaf maart 2000 volgde Vic Engelen Richard Humblet op als voorzitter. Vic werd in 2002 door de Limburgse clubs verkozen als voorzitter van het Gewestelijk  Comitee  Limburg. Sinds  2003 maakt Vic ook deel uit van de raad van bestuur van Tennis Vlaanderen. In maart 2015 werd hij ondervoorzitter van de tennisfederatie.  

Het ledenaantal van 477 in 2000 steeg in 2004 tot 635. Vanaf 2010 daalde het ledenaantal zowel bij de volwassenen als bij de jeugd. Vanaf 2012 richt het bestuur met veel succes een speciaal programma in rond start-to-tennis. Het eerste jaar leverde dit meer dan 65 nieuwe leden op.

In de periode 2000-2010 werden twee midi-pleinen aangelegd en werd een nieuwe tennismuur gebouwd. De tennishal werd uitgebreid met een vierde plein.

In de periode 2012-2014 werden de Dames 40/1 drie maal Limburgs kampioen terwijl de ploeg DAMES 30/1 telkens Belgisch kampioen speelde.

In 2014 vierde de club haar 65-jarig bestaan met een clubfeest en de inrichting van de finales van de Limburgse jeugdinterclub.

 

ma, 04/20/2015 - 21:11