Jeugdwerking

Onze jeugdwerking behaalde het label

"Jeugdvriendelijke Tennisclub 2019"

en de extra onderscheiding

"Erkende Tennisschool 2019"

 

 

Missie en visie van onze tennisclub

 

Missie

K.T.C.M. wil een tennisvereniging zijn en blijven met een groot jeugdaanbod, gericht op zowel het recreatieve als het competitieve, geleid en begeleid door een team van gemotiveerde en gekwalificeerde trainers, en gesteund door een team van vrijwillige bestuursleden. 

Daarnaast streven we naar een goed uitgebouwde volwassenwerking, waarbij het jeugdtennis een vlotte doorstroming kent naar volwassenentennis.

 

Visie over de jeugdwerking

De visie van onze club valt onder te brengen in doelstellingen voor de organisatie en doelstellingen voor de trainers:

 

1. Doelstellingen voor de organisatie

 • Zowel recreatief als competitief tennis organiseren en faciliteren 
 • Speelgelegenheid bieden op de meest passende momenten
 • Enkel werken met gediplomeerde trainers
 • Lage tarieven hanteren qua lidgelden, om de startdrempel laag te houden
 • KTCM moedigt jeugdspelers aan om deel te nemen aan interclub
 • Organisatie officiële tornooien: Open Jeugdtornooi - Kersttornooi – Ethias Tour – Kidst- en Tienertoer
 • Voldoende communicatie met de ouders
 • Trainers aanmoedigen om zich via bijscholing verder te bekwamen
 • Welbevinden en de betrokkenheid van ouders/spelers evalueren
 • Nevenactiviteiten organiseren zoals feestjes, spel-activiteiten, alternatieve kampen, stages extra muros; sponsordagen; enz.

 

2. Doelstellingen voor de trainer

Trainingen organiseren die:

 • Uitdagend zijn en aangepast aan het niveau van de groep
 • Gevarieerd zijn waarbij alle aspecten van het tennis aan bod komen
 • Doelgericht zijn door oefen(wedstrijd)vormen te kiezen in functie van een basisvaardigheid of speltactiek.

Onze trainers zijn opgeleid om adequaat steun en vertrouwen te bieden aan onze kinderen. We vinden dat succes ervaren belangrijker is dan alleen maar aandacht hebben voor het resultaat. We willen dat onze spelers op de eerste plaats genieten van hun sport en de tennissport als meerwaarde zien voor de verdere ontwikkeling van hun verdere leven.

 

vr, 11/30/2018 - 20:05