Inschrijven

LET OP: Het lidmaatschap gaat pas in NA ontvangst van uw lidgeld. Dit moet betaald worden per overschrijving:

  • rekeningnummer BE45 0012 5501 4389 op naam van KTC Meulenberg VZW
  • mededeling: Lidgeld – Naam Voornaam

  >> herhaal dit voor elk familielid dat je wil aansluiten!